Max lv,sphm 600mass,có wando,rengoku xài rumble dư 24m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-10 12:28:00

Tổng lượt xem: 53 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,sphm 600mass,có wando,rengoku xài rumble dư 24m beli