Max lv,sphm 600mass,có 2swordlegendary,xài string dư 18m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 12:26:42

Tổng lượt xem: 32 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @bophanducanh ok bạn
  hieu123kkk [CTV]
  2021-08-01 20:27:17 Tag
  Mà ngày mai đi ko
  bophanducanh
  2021-08-01 19:37:15 Tag
  Mik mua các này
  bophanducanh
  2021-08-01 19:36:58 Tag

Max lv,sphm 600mass,có 2swordlegendary,xài string dư 18m beli