Max lv,sphm 538mass,có saddi,xài magma dư 18m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-13 18:50:13

Tổng lượt xem: 35 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Ko ai cả :))))
  gautrang2007 [CTV]
  2021-07-14 04:55:16 Tag
  @gautrang2007 ai thế
  hieu123kkk [CTV]
  2021-07-13 22:20:50 Tag
  @gautrang2007 ???
  hieu123kkk [CTV]
  2021-07-13 22:20:41 Tag
  Hé lô :)))
  gautrang2007 [CTV]
  2021-07-13 22:18:21 Tag

Max lv,sphm 538mass,có saddi,xài magma dư 18m beli