max lv,sphm 489mass,có 3swordlegendary,xài string dư 11m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 17:45:29

Tổng lượt xem: 24 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm 489mass,có 3swordlegendary,xài string dư 11m beli