Max lv,karate 573mass,có shisui, xài human dư 17m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-08 18:41:06

Tổng lượt xem: 77 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,karate 573mass,có shisui, xài human dư 17m beli