max lv, ăn trái dough, có superhuman,..

Game: Blox Fruits

Người bán: h_uy112

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-06 22:11:15

Tổng lượt xem: 86 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

acc maxlv, có super human 600 mastery, shisui, ăn trái dough, thừa điểm cho ae nâng stat, trắng tt