max lv, ăn trái Control, có superhuman,...

Game: Blox Fruits

Người bán: h_uy112

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-09 22:29:19

Tổng lượt xem: 160 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Linhvjp cảm ơn bạn
  h_uy112 [CTV]
  2022-01-11 21:52:03 Tag
  Tôi mua nhé
  Linhvjp
  2022-01-11 20:26:59 Tag

Acc max lv, có superhuman, ăn trái Control, rengoku, saber, bisento, nhiều item