Max lv 600mas sup 23m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 62 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 17:22:08

Tổng lượt xem: 151 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 145,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv 600mas sup2sword zoro chưa full skill  23m beli trắng tt