Max lv 600mas sup 22m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 35 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-27 15:00:11

Tổng lượt xem: 109 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 150,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  có sup dó ban
  Paulrichard [CTV]
  2021-09-25 23:38:38 Tag
  co mele v2 ko ban
  khanh2k8
  2021-09-25 12:13:09 Tag

Max lv 600mas sup 2sword zoro chưa full skill  22m beli trắng tt