Max lv 600mas sup 223m beli 44498candy trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 81 🤗 | 12 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-08 11:31:34

Tổng lượt xem: 60 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 210,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Mai mua
  Truongleok
  2022-01-17 15:09:34 Tag
  Cho chốt acc nha
  Truongleok
  2022-01-17 15:09:18 Tag
  dms
  Paulrichard [CTV]
  2022-01-10 17:12:24 Tag
  190k
  munmunmun
  2022-01-10 16:08:31 Tag
  bán rẻ k
  munmunmun
  2022-01-10 16:08:18 Tag

Max lv 600mas sup 2sword zoro 223m beli 44498candy trắng thông tin hoàn toàn