Max Lever,full melee....... Nếu mua nhớ duyệt tiền nhé!

Game: King Legacy

Người bán: ZenzFAKE

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-28 13:26:01

Tổng lượt xem: 97 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    100k sell tui
    ZEROFITANIA
    2021-09-24 19:03:17 Tag