Max level+Shisui,Saddi+Sphm Full Skill

Game: Blox Fruits

Người bán: nhoksang9333

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-07 21:51:50

Tổng lượt xem: 42 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

+Black Leg Full Skill
+Fishman Karate Full Skill
+Electro Full Skill
+Drawgon Claw Full Skill
+Superhuman Full Skill
+Shisui,Saddi
+18m beli
+Max level