Max level+Shisui,Saddi+Sphm Full Skill

Game: Blox Fruits

Người bán: nhoksang9333

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-17 12:44:15

Tổng lượt xem: 129 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Minhduc2310 chua nha
  nhoksang9333 [CTV]
  2021-06-20 16:45:42 Tag
  Acc này bán chx ?
  Minhduc2310
  2021-06-20 14:25:31 Tag

+Black Leg Full Skill
+Fishman Karate Full Skill
+Electro Full Skill
+Drawgon Claw Full Skill
+Superhuman Full Skill
+Shisui,Saddi
+18m beli
+Max level