Max Level, Full Melee, Magma Full Awken, Có Rainbow Haki

Game: Blox Fruits

Người bán: ThaiGameVN

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-25 10:54:34

Tổng lượt xem: 90 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.