Max Level Full Mele V2 30k Frag 3 DF 1M

Game: Blox Fruits

Người bán: HVAnh2607

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-12 12:32:18

Tổng lượt xem: 125 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Acc có các mele sau : superhuman , death step , electric claw , sharkman karate , dragon talon

Acc có các sword sau : rengoku , saber , bisento , saddi

Acc : max level 32m beli 30k frag dùng df shadow