Max Level | dragon,sphm,ttk max skill Frag : 28k money: 30tr TTT

Game: Blox Fruits

Người bán: vando

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-20 17:03:44

Tổng lượt xem: 56 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 450,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @nhanvatmoi ko nhé bạn
  vando [CTV]
  2021-07-22 20:01:37 Tag
  @nhanvatmoi ko nhé bạn
  vando [CTV]
  2021-07-22 20:01:37 Tag
  bn oi co pole v2 ko vậy
  nhanvatmoi
  2021-07-21 14:26:00 Tag

Max Level | dragon,sphm,ttk max skill Frag : 28k money: 30tr TTT 
nhớ mua nhé anh em
Melee
SPHM
Sword

True Triple katana

Fruit
dragon
Pika awanken

Fragment : 28k

Money: 30tr