Max Level có trái DRAGON, sphm, nhiều sw lenged

Game: Blox Fruits

Người bán: bodien072

Đánh giá nguời bán: 47 🤗 | 7 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-11-23 07:46:43

Tổng lượt xem: 63 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 220,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  :(
  Wibwjwisnkhw
  2021-11-25 12:45:53 Tag
  @Wibwjwisnkhw shop không cho nhaaaa
  bodien072 [CTV]
  2021-11-25 12:43:13 Tag
  @bodien072 đc ko
  Wibwjwisnkhw
  2021-11-25 12:42:44 Tag
  Bán qua zalo bằng 120k đc ko
  Wibwjwisnkhw
  2021-11-25 12:38:14 Tag
  :(((((
  Wibwjwisnkhw
  2021-11-25 12:30:24 Tag
  @Wibwjwisnkhw shop không cho giá đó nha bạn ơi :(
  bodien072 [CTV]
  2021-11-25 12:26:32 Tag
  Giảm 100k đc ko :(
  Wibwjwisnkhw
  2021-11-25 12:21:15 Tag
  @Phucccs mua đi
  bodien072 [CTV]
  2021-11-24 14:31:55 Tag
  Vip vc mua tiếp :)
  Phucccs
  2021-11-24 14:17:12 Tag
  @Wibwjwisnkhw hên xui nha
  bodien072 [CTV]
  2021-11-23 16:55:53 Tag
  Nhớ để cho tui đấy
  Wibwjwisnkhw
  2021-11-23 16:43:22 Tag
  Đợi tui khoảng 2-3 ngày nữa
  Wibwjwisnkhw
  2021-11-23 16:42:55 Tag

CÓ WANDO, SADDI, SHISUI
SUPERHUMAN 600 MASTERY
CÓ TRÁI RỒNG 600 MASTERY
CÒN DƯ 45M BELI

10 HAKI COLOR