AUTH TRIPLE KATANA, DRAGON

Game: King Legacy

Người bán: goatold

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-05 08:46:52

Tổng lượt xem: 119 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  MA BAN OI DUNG BAN CHO NHA
  Graonhpo
  2021-09-16 20:05:06 Tag
  @dragonwarrorfa mình đã giảm rồi đó bạn
  goatold [CTV]
  2021-09-16 19:23:50 Tag
  giảm xuống 200k đc ko bạn ơi
  dragonwarrorfa
  2021-09-16 17:11:40 Tag

ACC MAX LEVEL CÒN 50M BELI VÀ 116 GEM