Acc như hình + mô tả

Game: Blox Fruits

Người bán: haidang_VN

Đánh giá nguời bán: 39 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-05 21:24:25

Lượt xem: 99 👁️‍🗨️

Thanh toán: 660,000đ 550,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  ok mình chốt chút đi sình hoạt hè mình mua nhé bn iu
  rabenzoooo
  2022-06-27 06:10:54 Tag
  @rabenzoooo chx bn ơi
  haidang_VN [CTV]
  2022-06-27 00:52:37 Tag
  acc này bán chưa bn
  rabenzoooo
  2022-06-26 21:07:20 Tag
  500 tôi mua
  dat702502
  2022-06-23 09:06:07 Tag
  Giảm giá đi
  dat702502
  2022-06-23 09:03:26 Tag
  Tui lộn
  dat702502
  2022-06-22 17:34:00 Tag
  @dat702502 giống chỗ nào bn
  haidang_VN [CTV]
  2022-06-21 20:20:43 Tag
  Giảm giá đi
  dat702502
  2022-06-21 19:18:59 Tag
  Ông Đăng 2 cái acc giống nhau phải không
  dat702502
  2022-06-21 19:17:27 Tag
  Thật ko
  dat702502
  2022-06-21 19:13:44 Tag
  @dat702502 :v đăng sao bán vậy
  haidang_VN [CTV]
  2022-06-21 18:15:32 Tag
  Có acc thật ko đấy
  dat702502
  2022-06-21 17:46:33 Tag