Acc max lv có trái rồng vĩnh viễn và 600 mas

Game: Blox Fruits

Người bán: tuanfboiz

Đánh giá nguời bán: 20 🤗 | 7 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-03 16:16:15

Tổng lượt xem: 140 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 400,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  210k đc ko bạn
  Xiekes
  2021-07-15 18:27:21 Tag
  Acc 250k mua
  Cucopdz1 [CTV]
  2021-07-14 11:14:30 Tag

Acc max lv có trái rồng vĩnh viễn và 600 mas