Acc BloxFruit Venom

Game: Blox Fruits

Người bán: levannhutwaifu

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-11 06:41:09

Tổng lượt xem: 62 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 240,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.


Acc BloxFruit maxlevel

superhuman full skill, ElectricV2 full skill 

SpikeyTrident Full Skill

Venom Full Skill

Anh em mua ủng hộ tui nhé :3