Acc Blox Fruits Ngon Giá Rẻ!

Game: Blox Fruits

Người bán: vankel

Đánh giá nguời bán: 22 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-04 19:35:33

Tổng lượt xem: 41 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Đã Qua Sea 3

Có 16m Beli 

Melee V2: Superhuman(600 Mastery)

Mua acc xong nhớ ấn nút duyệt tiền ở phần lịch sử tài khoản đã mua nha, nếu được thì ấn nút hài lòng để ủng hộ mình, Xin Cảm Ơn!