ACC BLOX FRUITS MAX LEVEL GIÁ RẺ

Game: Blox Fruits

Người bán: tpgaming

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-15 17:10:51

Tổng lượt xem: 92 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @huykhang105 300 thoi ban
  tpgaming [CTV]
  2021-07-17 13:05:07 Tag
  Acc xịn quá mà ko có tiền hic
  Khoakhoa12345k
  2021-07-17 09:29:24 Tag
  Wow
  Khoakhoa12345k
  2021-07-17 09:28:54 Tag
  Shisui có 600 mastery ko bạn
  huykhang105 [CTV]
  2021-07-16 21:51:25 Tag


Acc Blox Fruits max level

Trái DRAGON  (FULL SKILL)

SUPERHUMAN (600MASTERY)
DEATH STEP (600MASTERY)
SHARKMAN KARATE (400MASTERY)
TRUE TRIPLE KATANA (600MASTERY)
HAKI COLOR (Yellow Sunshine)

48m BELI
20K FRAGMENTS
Trắng Thông Tin