ACC BLOX FRUIT MAX LV,SUPERHUMAN,1 Kiếm Zoro +SEA 3

Game: Blox Fruits

Người bán: mamtroc24

Đánh giá nguời bán: 26 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-12-02 12:21:22

Tổng lượt xem: 621 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @N190907 cos nha
  mamtroc24 [CTV]
  2022-01-12 19:42:10 Tag
  Trắng thông tin k v
  N190907
  2022-01-12 18:27:13 Tag
  @Namrrt có nhiều df trog kho lắm
  mamtroc24 [CTV]
  2022-01-05 10:59:53 Tag
  acc ít ra phải có thêm vài df và ít bones nx
  Namrrt
  2022-01-04 22:47:46 Tag
  gà quá
  dideptrai3479
  2021-12-20 16:38:36 Tag
  :<
  dideptrai3479
  2021-12-20 16:38:27 Tag
  acc gà mà 180
  hoatreeg
  2021-12-15 10:42:40 Tag
  sao ko chụp hết
  khoa1233
  2021-12-03 07:39:59 Tag

+ACC BLOX FRUIT MAX LV,SUPERHUMAN,1 Kiếm Zoro +SEA 3 Giá cực rẻ+1,6k Bone

+10k Frag

 Mua Xog Nhớ Duyệt Nha~