ACC BF MAX LV GIÁ HỌC SINH UY TÍN

Game: Blox Fruits

Người bán: nino3007

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-09 18:19:03

Tổng lượt xem: 10 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 230,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

ACC BF MAX LV GIÁ HỌC SINH UY TÍN

thông tin chung : maxlv , 23m beli , Kiếm Yama Saddi rengoku ...

Melle : Superhuman , sharkman , eletric , dragon talon

fruit đang ăn : Dark ( awaken )