600 mas sup 15m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 62 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-17 16:08:45

Tổng lượt xem: 201 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 149,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv 600 mas sup 2sword zoro chưa full skill  15m beli trắng tt